Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa 20 kg

Podstawowe dane

  • Producent: Sika Poland
  • Kod produktu: wa.ij.s52-0987620105
  • Kod EAN: 1149
Opis

Elastyczna izolacja i nawierzchnia na podłoża silnie obciążone powierzchni z betonu, stali i stali ocynkowanej Elastomastic TF. Hurtownia budowlana PSB Warszawa sprzedaje produkty Sika w bardzo dobrej cenie. Generalny dystrybutor Sika sklep. Ceny inwestycyjne ustalamy ...

1 580,43
1 284,90 (bez VAT)
cena za 20 kg

Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa 20 kg

Elastyczna izolacja i nawierzchnia na podłoża silnie obciążone powierzchni z betonu, stali i stali ocynkowanej Elastomastic TF. 

Hurtownia budowlana PSB Warszawa sprzedaje produkty Sika w bardzo dobrej cenie. Generalny dystrybutor Sika sklep. Ceny inwestycyjne ustalamy indywidualnie.
Sika Elastomastic TF (d. Icosit Elastomastic TF) jest chemoutwardzalnym, bezsmołowym i bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym materiałem hybrydowym w postaci mieszaniny żywic epoksydowej i poliuretanowej, tworzących warstwę izolacyjno nawierzchniową o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Po wymieszaniu z ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym o odpowiednim uziarnieniu tworzy trwałą ciągliwo-elastyczną warstwę łączącą cechy izolacji przeciwwilgociowej i nawierzchni o wysokiej odporności na ścieranie.


Zakres stosowania produktu Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa 20 kg firmy Sika Poland

Powłokę Sika Elastomastic TF stosuje się jako izolacje lub/i nawierzchnie na obiektach betonowych, stalowych i ze stali ocynkowanej intensywnie obciążonych dynamicznie jak np.:
Koryta tłuczniowe w kolejowych obiektach mostowych (nie wymaga warstwy ochronnej)
Kładki dla pieszych oraz pieszo-jezdne
Chodniki na mostach
Nawierzchnie w parkingach wielopoziomowych
Rampy załadowcze
Powierzchnie montażowe

ZUŻYCIE

Dobór materiałów gruntujących:

- Na podłoże betonowe: Sikafloor®-156. Zużycie, w zależności od chropowatości podłoża, od 0,2 do 0,5 kg/m2, z posypką z ogniowo suszonego piasku kwarcowego (0,4÷0,7 mm) w ilości do 1,0 kg/m2.
- Na stal: SikaCor® EG Phosphate. Zużycie teoretyczne 0,22 kg/m2.
- Na ocynk: SikaCor® EG 1. Zużycie teoretyczne 0,25 kg/m2.

Dobór grubości powłoki izolacyjno – nawierzchniowej:
UWAGA! Podane wielkości dotyczą minimalnej (a nie średniej) grubości warstwy materiału wymieszanego 1:1 wagowo z piaskiem kwarcowym 0,4÷0,7 mm bez uwzględnienia posypki.
- Na ciągach komunikacyjnych obciążonych niewielkim ruchem pieszym Minimum 2 mm
- Na ciągach komunikacyjnych obciążonych średnim ruchem pieszych, na których dopuszcza się sporadyczny ruch lekkich pojazdów samochodowych Minimum 3 mm
- Na płytach pomostowych koryt balastowych kolejowych obiektów mostowych pod bezpośrednie obciążenie tłuczniem Minimum 5 mm
- Na pionowych powierzchniach elementów koryt balastowych kolejowych obiektów mostowych pod bezpośrednie obciążenie tłuczniem (środniki dźwigarów głównych, poprzecznic, podłużnic Minimum 3 mm 
- Na ciągach komunikacyjnych obciążonych ruchem ciężkich pojazdów samochodowych Minimum 10 mm
Nie zaleca się stosowania materiału Sika Elastomastic TF w warstwach o grubości powyżej 15 mm.
Zgodnie z aprobatą IBDiM AT /2007-03-0230
Dobór barwnej warstwy zamykającej:
Powłokę izolacyjno – nawierzchniową Sika Elastomastic TF można pokryć jedno lub dwukrotnie materiałem poliuretanowym Sikafloor® 357. Należy przyjąć zużycie około 0,4 kg/m2 na jedną warstwę.
Stosowanie warstwy zamykającej jest szczególnie zalecane przy stałym oddziaływaniu promieni UV.

Przygotowanie podłoża betonowego

Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość (beton klasy minimum

B-25). Powierzchnia musi być równa, lekko szorstka, mocna i sucha (maksymalna wilgotność betonu 4%), oczyszczona z niezwiązanych cząstek.
Wytrzymałość powierzchniowa na rozciąganie co najmniej 1,5 N/mm².
Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości oraz fragmenty
zanieczyszczone olejami powinny być usunięte mechanicznie, np. przez bezpyłowe śrutowanie lub frezowanie. Przed aplikacją podłoże musi być dokładnie odkurzone.
Wszelkie nierówności lub lokalne ubytki muszą być wyrównane materiałem typu Sika MonoTop, EpoCem® lub szpachlówką na bazie Sikafloor® 156.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU Przed mieszaniem przemieszać mechanicznie składnik A. Składniki A + B zmieszać ze sobą zgodnie z opisanymi proporcjami mieszania. W celu uniknięcia zachlapań lub rozlania składniki należy początkowo krótko mieszać przy niskiej prędkości obrotowej mieszadła. Następnie wymieszać intensywnie zwiększając prędkość obrotową do maksymalnie 300 obr./min. Mieszać do osiągnięcia jednorodnej mieszanki, nie krócej jednak niż przez 3 minuty. Wymieszany materiał przelać do czystego pojemnika, ewentualnie dodać kruszywo i ponownie wymieszać zgodnie z podanymi powyżej informacjami. W trakcie mieszania i przelewania materiału należy stosować odpowiednią odzież ochronną oraz okulary lub maskę ochronną.

Kolor

Składnik A: Czarna ciecz
Składnik B: Biała ciecz
Mieszanina (A+B): Szara ciecz – RAL 7037*

Parametry techniczne: Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa 20 kg producenta Sika Poland

Wysoka odporność chemiczna.
Bardzo wysoka odporność mechaniczna (uderzenia, ścieranie, przecięcie).
Materiał elastyczny (w temperaturze do –20oC przenosi rysy do 0,3 mm).
Wodoszczelny.
Nie wymaga dodatkowych warstw ochronnych.
Nie zawiera kompozytów bitumicznych ani smołowych.
Przy zastosowaniu odpowiednich materiałów gruntujących doskonała przyczepność do betonu, stali i stali ocynkowanej (w przypadku nanoszenia natryskiem również bezpośrednio do stali oczyszczonej do stopnia Sa 21/2 wg PN-ISO 8501-1).

Opakowanie: Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa 20 kg producenta Sika Poland
  • Kpl. (30 ˣ 20 kg)
Opinie o produkcie Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa 20 kg firmy Sika Poland
inż. ocena: dodana: 2021-03-22 16:10

BUDOWA SYSTEMU NA MOSTACH BETONOWYCH 2 x Sikafloor®-156 /-161, pierwsza warstwa lekko przesypana piaskiem kwarcowym 0,4 – 0,7 mm 1 x SikaCor® Elastomastic TF, 5 – 6 mm na powierzchniach poziomych, 3 mm na powierzchniach pionowych

Opinia o produkcie Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa 20 kg firmy Sika Poland
inż. ocena: dodana: 2021-03-22 16:10

SYSTEM POWŁOKOWY 1 x powłoka gruntująca (SikaCor® MH Primer, SikaCor® 277, Sikafloor®- 156) 1 – 2 x SikaCor® Elastomastic TF wypełniony piaskiem kwarcowym 0,4 – 0,7 mm w proporcji 1:1, posypka z nadmiarem piaskiem kwarcowym 0.7 – 1.2 mm Grubość okładziny 3 – 6 mm Ew. 1 x warstwa zamykająca Sikafloor®-359 N Antypoślizgowość i wytłaczanie R12/V8 lub R13/V10 SikaCor® Elastomastic TF przy grubości warstwy do 6 mm może być nanoszony w jednym cyklu roboczym. Przy obróbce w 2 warstwach 1 warstwę należy lekko (bez nadmiaru) przesypać piaskiem kwarcowym 0,4 – 0,7 mm. Przed naniesieniem 2 warstwy należy usunąć niezwiązany piasek. W przypadku nachylonych powierzchni należy dodać 0,5 – 1,5 % wagowo (do mieszanki) środka Sika® Extender T. Wielkość dodatku zależy od temperatury aplikacji. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Stal: Powierzchnie stalowe oczyścić należy do stopnia Sa 2 ½ wg PN-ISO 8501- 1. Bez kurzu, zabrudzeń, tłuszczu i olejów. Beton: Podłoże musi mieć odpowiednią nośność (minimum wytrzymałość na ściskanie 25 N/mm2 , przyczepność co najmniej 1,5 N/mm2 ). Powierzchnia musi być równa, lekko szorstka, mocna i sucha (maksymalna wilgotność betonu 4%), oczyszczona z niezwiązanych cząstek. Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości oraz fragmenty zanieczyszczone olejami powinny być usunięte mechanicznie, np. przez bezpyłowe śrutowanie lub frezowanie. Przed aplikacją podłoże musi być dokładnie odkurzone. Wszelkie nierówności lub lokalne ubytki muszą być wyrównane materiałem typu Sika MonoTop®, EpoCem® lub szpachlówką na bazie Sikafloor®-156.

Opinia o produkcie Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa 20 kg firmy Sika Poland
Mirek ocena: dodana: 2016-08-31 11:07

To jest super produkt na kładki i mosty. Często go stosujemy

Opinia o produkcie Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa 20 kg firmy Sika Poland
Marcin ocena: dodana: 2016-08-23 09:39

Dostałem dobrą cenę inwestycyjną. Polecam hurtownię marketpsb.pl

Opinia o produkcie Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa 20 kg firmy Sika Poland

Kalkulator dotyczący produktu Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa 20 kg producenta Sika Poland zaproponowany przez pracowników hurtowni budowlanej PSB Warszawa w Warszawie