KNAUF TS 100 zaprawa podkładowa polimerowo-cementowa

Podstawowe dane

  • Producent: Knauf
  • Kod produktu: 2968
Opis

KNAUF TS 100 jest polimerowo-cementową zaprawą podkładową i ochronną do napraw konstrukcji betonowych,wystawionych na działanie agresywnego środowiska chemicznego. Materiał odpowiada wymaganiom normy EN 1504-7 do stosowania przy naprawach konstrukcji betonowych. Przeznaczony jest do budowy i ...

KNAUF TS 100 zaprawa podkładowa polimerowo-cementowa

KNAUF TS 100 jest polimerowo-cementową zaprawą podkładową i ochronną do napraw konstrukcji betonowych,wystawionych na działanie agresywnego środowiska chemicznego. Materiał odpowiada wymaganiom normy EN 1504-7 do stosowania przy naprawach konstrukcji betonowych. Przeznaczony jest do budowy i naprawy: kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Zakres zastosowaniaKNAUF TS 100 jest częścią systemu ochrony konstrukcji betonowych, które mają funkcję nośną. KNAUF TS 100 jest przeznaczony do stosowania jako ochrona przed korozją stalowego zbrojenia konstrukcji żelbetowych oraz jako warstwa wiążąca z zaprawą "KNAUF TS 200.":http://psbwarszawa.skleppsb.com.pl/roboty_specjalistyczne/naprawy_betonu/pcc_-_zaprawa_betonowa/knauf_ts_210_zaprawa_polimerowo-cementowa_1-5_cm.html KNAUF TS100 z powodzeniem wykorzystywany jest w obiektach inżynierii wodnej i ściekowej np.: zbiornikach ścieków uszkodzonych przez działanie kwasów i siarczanów.
System kontroli produkcji zatwierdziła i nadzoruje jednostka notyfikowana 1516.

Dane techniczne

||Kolor |Szary|Nakładanie warstwy wypełniającej Knauf TS 200 |po ok. 0-90 min. w zależności od temperatury| Alkaliczność pH | 11,0 do 13,5||
||Uziarnienie| 0-0,5 mm | Czas obróbki | ok. 30 minut | Grubość nanoszonej warstwy| 1 do 4 mm||
||Proporcje mieszania suchej zaprawy TS 100 z wodą|7,25 l wody na 25 kg | Temperatura obróbki| +5 °C do +30 °C | Przyczepność do podłoża | ≥ 1,5 N/mm2 ||

Przygotowanie podłoża dla:

1. Warstwy podkładowej dla ochrony przed korozją
Odsłonięte powierzchnie zbrojenia oczyścić do czystego metalu (całą rdzę z powierzchni należy usunąć mechanicznie, nie może również dojść do odpryskiwania łusek stali ze zbrojenia i osłabianie jego profilu).

2.
Warstwy wiążącej
Podłoże musi mieć wystarczającą przyczepność (≥ 1,5 N/mm2).
Dla poprawy przyczepności zalecamy przed nakładaniem warstwy wiążącej wypiaskować naprawianą powierzchnię.
Podłoże musi być pozbawione pyłu, tłuszczu, luźnych części, preparatów do usuwania powłok i wszystkich niejednorodnych substancji.

Sposób użycia:
Zawartość opakowania wymieszać z 7,25 l wody do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek, stosując mieszadło wolnoobrotowe (maks. 600 obr/min.). Mieszać przez ok. 2 minuty do uzyskania jednorodnej konsystencij bez grudek. Następnie odstawić materiał na ok. 3 minuty.
Po tym czasie materiał ponownie intensywnie zmieszać i następnie nałożyć za pomocą średnio twardego pędzla na oczyszczone zbrojenie ew. podłoże mineralne.
Całkowita grubość nakładanej warstwy musi sięgać co najmniej 3 mm. Nakładanie wykonywać w warstwach ok. 1 mm w odstępach czasowych po ok. 30 minut.
Podłoże betonowe silnie zwilżyć i pozostawić krótko do wyschnięcia tak, aby zyskało matowo wilgotny wygląd. UWAGA Powierzchnia nie może być zbyt wilgotna!
Pielęgnacja i ochrona powierzchni:

Świeżą warstwę dla zwiększenia przylegania i ochrony przed korozją należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (słońcem, przeciągami, mrozem, upałami, śniegiem i deszczem).
Kolejne warstwy nakładać wg konkretnych warunków po odpowiednim związaniu wcześniej nałożonej warstwy (ok. 30 min.)
Odpowiednimi środkami do pielęgnacji są np. wilgotne pasy jutowe i folie z tworzyw sztucznych.


Skład materiału:

Mieszanina cementu, kruszyw i dodatków polimerowych.

Zużycie materiału:

Ok. 2,0 kg suchej zaprawy na 1 m2 i 1 mm grubości warstwy.

Pakowanie
Worki 25 kg
Paleta 42 worki

Przechowywanie:

W pomieszczeniu zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, na paletach drewnianych, w suchym i chłodnym miejscu.
Otwarte worki należy niezwłocznie zamknąć.
W odpowiednich warunkach w stanie suchym można przechowywać do 6 miesięcy od daty produkcji.
Mieszanina zawiera obniżoną zawartość chromianów wg TRGS 613.

Właściwości:

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Ochrona zbrojenia
Łatwe przygotowanie
Wysoka przyczepnośćDeklaracja właściwości wyrobu w zakresie normy EN 1504-7
||
Właściwości| Metoda badań |Deklarowana wartość||
||Ochrona przed korozją| EN 15183| spełnia ||
||Przyczepność przy ścinaniu (pomiędzy stalą a podłożem)| EN 15184|spełnia||
||Substancje niebezpieczne| EN 1504-7 pkt. 5.3|nie zawiera||
||Reakcja na ogień |EN 13501 | F ||

Pozostałe parametry techniczne
||
Właściwości | Metoda badań | Deklarowana wartość* ||
||Przyczepność do podłoża |EN 1542| ≥ 1,7 MPa||

SYSTEMY NAPRAWY I OCHRONY BETONU PCC Sika Repair

SikaRepair 10

SikaRepair 13

SikaRepair 20

SikaRepair 30

Opinie o produkcie KNAUF TS 100 zaprawa podkładowa polimerowo-cementowa firmy Knauf