Płyta ogniowa Promat PROMATECT®-H format standard 1250 x 2500 mm

Podstawowe dane

Opis

Promat cena silikatowo cementowe płyty . Obok licznych innych możliwości głównym obszarem zastosowania płyt jest budownictwo. Niewielkie grubości okładzin, mały ciężar konstrukcji oraz możliwość prefabrykacji dają znaczne korzyści ekonomiczne. PROMATECT-H lambda = 0,175 W/mK , r ...

od 127,92 do 127,92
od 104,00 zł do 104,00 zł (bez VAT)
Dodaj do koszyka

Płyta ogniowa Promat PROMATECT®-H format standard 1250 x 2500 mm

Promat cena silikatowo cementowe płyty. Obok licznych innych możliwości głównym obszarem zastosowania płyt jest budownictwo. Niewielkie grubości okładzin, mały ciężar konstrukcji oraz możliwość prefabrykacji dają znaczne korzyści ekonomiczne.


PROMATECT-H lambda = 0,175 W/mK , r = 870 kg/m3

Uniwersalna płyta ogniochronna o bardzo szerokim zastosowaniu. PROMATECT®-H od wielu lat jest podstawowym produktem wielu systemów biernej ochrony przeciwpożarowej na całym świecie. Jej innowacyjne właściwości pozwalają na wykorzystanie płyty do ochrony przeciwogniowej konstrukcji stalowych. Badania specjalistów rozwoju produktów ogniochronnych Promat pozwoliły zaprojektować rozwiązanie do szerokiego zastosowania w budownictwie. PROMATECT®-H jest płytą, która znajduje zastosowanie w zabezpieczeniu elementów żelbetowych przed działaniem ognia. Dzięki wyjątkowym właściwościom jest świetnym rozwiązaniem do zabezpieczenia ogniochronnego garaży podziemnych. Jest elementem składowym systemu PROMADUCT®-500.

Silikatowo cementową płytę PROMATECT®-H można obrabiać ogólnie dostępnymi narzędziami do obróbki drewna. Cechuje się niezwykła trwałością i wytrzymałością, zapewniając bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach.

Zakres stosowania produktu Płyta ogniowa Promat PROMATECT®-H format standard 1250 x 2500 mm firmy Promat TOP Sp. z o.o.

Silikatowo cementowe płyty PROMAT znajdują zastosowanie przy zabezpieczaniu elementów konstrukcji stalowych w klasach odporności ogniowej od R15 do R240. Płyty zabezpieczają profile otwarte, prostokątne, okrągłe, zamknięte w temperaturach krytycznych od 350 do 700 st. C o masywnościach o współczynniku U/A od 50 do 290m-1.

 • Stropy i dachy.
 • Ściany.
 • Konstrukcje stalowe.
 • Kanały kablowe.
 • Przeszklenia ogniochronne.
 • Kanały oddymiające i wentylacyjne.
 • Do wykonywania ścian ogniochronnych, ogniochronnych sufitów podwieszanych, przewodów wentylacyjnych i oddymiających, kanałów kablowych oraz do zabezpieczenia ogniochronnego stalowych elementów konstrukcyjnych.

  Do wykonania ogniochronnych okładzin konstrukcji drewnianych oraz żelbetowych (szczególnie konstrukcji podziemnych budowli komunikacyjnych oraz tuneli).

  Mocowanie płyt:


  Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest mocowanie zszywkami za pomocą przyrządów pneumatycznych. Do wykonania połączeń na wkręty najlepiej użyć wkrętaki elektrycznej z przekładnią bezstopniową i sprzęgłem poślizgowym. Do połączenia dwóch płyt lub płyt do podkonstrukcji nadają się także stalowe wkręty szybkiego montażu. Płyty przykręcać można powierzchniowo lub narożnikowo. Ubytki powstałe podczas wkręcania elementów mocujących można wypełnić masą szpachlową Promat. Długości wkrętów zostały określone w kartach katalogowych bądź w aprobatach technicznych. Powinna ona stanowić 2,5-krotność grubości płyty ogniochronnej. Można stosować wkręty szybkiego montażu ze stali nierdzewnej.

  Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznych


  Elektryczne kable i przewody z praktycznych względów często prowadzone są w korytarzach, z których następnie rozchodzą się do sasiednich pomieszczeń. Ponieważ korytarze na ogół pełnią rolę dróg ewakuacyjnych, instalacje te stwarzają bardzo poważne niebezpieczeństwo. W przypadku pożaru kabli wskutek np.krótkiego spięcia, ewakuacja może być znacznie utrudniona przez gwałtowny rozwój dymu i stężenie toksycznych gazów pożarowych.
  Z punktu widzenia biernej ochrony przeciwpożarowej można zaproponować dwa rozwiązania:
  - samodzielne sufity podwieszone w systemie Promat (konstr.420) dla stworzenia oddzielnej "strefy pożarowej" w przestrzeni międzysufitowej
  - kanały kablowe z płyt PROMATECT® jako zamknięcie potencjalnego obciążenia ogniowego we własnej "strefie pożarowej"
  Kanały kablowe w systemie Promat sprawdzone są dla dwóch przypadków stosowania: 

  Kanały kablowe przy działaniu ognia od środka:

  Kanały z PROMATECT® chronią drogi ewakuacyjne przed skutkami pożaru instalacji elektrycznych. Ogień pozostaje zamknięty w kanale kablowym, pożar nie rozprzestrzenia się w przestrzeni międzysufitowej. Drogi ewakuacyjne pozostają w stanie używalności.

  Kanały kablowe przy działaniu ognia z zewnątrz:

  Kanały kablowe PROMATECT® dla zachowania funkcjonalności, chronią kable i przewody elektryczne przed skutkami pożaru otoczenia.
  Pewne urządzenia i systemy muszą szczególnie w przypadku pożaru zachować sprawność i funkcjonalność, należą do nich:
  - urządzenia tryskaczowe
  - urządzenia sygnalizacji pożarowej
  - windy pożarowe
  - oświetlenie ewakuacyjne
  - urządzenia oddymiające
  - awaryjne instalacje elektryczne, itd.


  Zastosowanie kanałów kablowych PROMATECT® gwarantuje pełną sprawność i skuteczne działanie ww. urządzeń i instalacji przez wymagany czas.

  Nośne i działowe ściany ogniochronne


  W budowlano-technicznej ochronie przeciwpożarowej rozróżnia się ściany oddzielenia przeciwpożarowego, ściany nośne, ściany działowe oraz osłonowe ściany zewnętrzne. Aby zapobiec rozszerzaniu się pożaru, przegrody te muszą uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Obok funkcji zamykającej pomieszczenia, ściany spełniają często funkcję statyczną, jako nośny lub usztywniający element budowlany. Przez określony przepisami czas, funkcja ta musi być zachowana również w przypadku pożaru.

  Ściany działowe i nośne:

  Ściany działowe z płyt PROMATECT® mogą być wykonane zarówno w wersji nośnej jak i nienośnej. W zależności od wymogów, ściany te mogą mieć konstrukcję jedno- lub dwuwarstwową np. bezszkieletowe ściany szybów instalacyjnych, nienośne ściany działowe na lekkich słupkach stalowych, nośne ściany w konstrukcji stalowej lub ścianki działowe z podkonstrukcją drewnianą.

  W ściany PROMATECT® można bezproblemowo wmontować drzwi ogniochronne, klapy przeciwpożarowe, przeszklenia ogniochronne, grodzie kablowe i instalacyjne.
  W celu spełnienia wymogów odnośnie izolacji termicznej i akustycznej, może zostać użyta dodatkowa izolacja z wełny mineralnej. 

  Ogniochronne zabezpieczenia przewodów wentylacyjnych i oddymiających 470


  Wymagania przeciwpożarowe odnośnie przewodów wentylacyjnych dotyczą zarówno stopnia palności zastosowanych materiałów budowlanych, jak również odporności ogniowej tych przewodów jako elementu budowlanego. Tylko przy użyciu odpowiednio zaklasyfikowanych materiałów i elementów zmniejszone będzie ryzyko rozprzestrzeniania pożaru na inne kondygnacje, strefy pożarowe czy drogi ewakuacyjne.

  Zwykłe przewody wentylacyjne z blachy stalowej nie spełniają wymagań ochrony przeciwpożarowej, ponieważ w wysokiej temperaturze nagrzewają się i deformują do tego stopnia, że umożliwiają rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Rozróżniamy dwa rodzaje ochrony przewodów wentylacyjnych wg systemu PROMADUCT®-500: ogniochronna obudowa istniejących kanałów z blachy stalowej przy użyciu płyt PROMATECT®lub wykonanie samonośnych kanałów również z płyt PROMATECT®.

  Istniejące kanały stalowe należy chronić w przypadku gdy zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego
  części powoduje dodatkowe wymagania przeciwpożarowe. Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie samodzielnych przewodów wentylacyjnych w systemie PROMADUCT®- 500, co daje następujące korzyści:

  - kanał z blachy stalowej nie jest wymagany
  - odporność na wilgoć
  - stabilność konstrukcji
  - niewielka grubość ścianki kanału : 25 - 50 mm
  - łatwość połączenia na wkręty, zszywki lub gwoździe
  - możliwość prefabrykacji
  - niewielki ciężar - gładka powierzchnia wewnętrzna

  Przewody wentylacyjne z płyt PROMATECT®mogą być zastosowane również jako elementy oddymiającej wentylacji pożarowej, zadaniem której jest odprowadzenie dymów i gazów pożarowych z dróg ewakuacji i klatek schodowych. 


  Dopuszczenie do stosowania:
  Aprobata Techniczna AT-15-3176/2003; Certyfikat Zgodności Nr ITB-712/W; Deklaracje Zgodnosci nr DZ-011, DZ-02, DZ-03, DZ-04.

  Parametry techniczne: Płyta ogniowa Promat PROMATECT®-H format standard 1250 x 2500 mm producenta Promat TOP Sp. z o.o.


  Płyty PROMATECT® i PROMAXON® można obrabiać typowymi maszynami i narzędziami stolarskimi, do mocowania ze sobą i innymi materiałami używa się powszechnie dostępnych w handlu środków łączących jak : wkręty, zszywki, dyble i śruby.
  Płyty PROMATECT® i PROMAXON® są niewrażliwe na wilgoć, powinny być jednak składowane w miejscu suchym. Do wykonywania powierzchni dekoracyjnych można używać typowych, dostępnych na rynku środków malarskich. 

 • Odporne na wilgoć.
 • Nie zmieniają właściwości w warunkach podwyższonej wilgotności.
 • Nie tracą właściwości ogniochronnych z upływem czasu.
 • Format standardowy (mm): 1250x2500

  Grubość płyt (mm)Ciężar w stanie suchym (kg/m2)Ilość płyt na palecie (szt.)
  65,365 (=302,125m2)
  87,050 (=156,250m2)
  108,740 (=125,000m2)
  1210,530 (=93,750m2)
  1513,125 (=78,125m2)
  2017,420 (=62,500m2)
  2521,815 (=46,875m2)

  Klasyfikacja ogniowa: A1, non-combustible

  Kategoria zastosowania: Y, Z₁, Z₂

  Przybliżony odczyn pH: 12 pH

  Przybliżona gęstość objętościowa (kg/m³): 870 kg/m³

  Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ): 20

  Przybliżona przewodność cieplna przy 20 °C (W/m°K): 0,175 W/m K

  Wytrzymałość na zginanie w kierunku podłużnym (N/mm²): 7,6 N/mm²

  Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym (N/mm²): 4,8 N/mm²

  Wytrzymałość na ściskanie (N/mm² prostopadle do powierzchni płyty): 9,3 N/mm²

  Opinie o produkcie Płyta ogniowa Promat PROMATECT®-H format standard 1250 x 2500 mm firmy Promat TOP Sp. z o.o.
  Uniwersalna płyta ogniochronna o bardzo szerokim zastosowaniu. PROMATECT®-H ocena: dodana: 2022-05-23 14:02

  PROMATECT H cena, Płytę PROMATECT®-H można obrabiać ogólnie dostępnymi narzędziami do obróbki drewna. Cechuje się niezwykła trwałością i wytrzymałością, zapewniając bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach PROMATECT L500 PROMATECT H 10mm Promat PROMATECT-100X PROMATECT XS PROMATECT 30mm PROMATECT L500 cena

  Opinia o produkcie Płyta ogniowa Promat PROMATECT®-H format standard 1250 x 2500 mm firmy Promat TOP Sp. z o.o.
  płyta promat promatec h ocena: dodana: 2022-05-23 14:01

  Płyta ogniochronna Promatect-H jest niewrażliwą na wilgoć płytą która wykonana jest z połączenia silikatu oraz cementu. Jest jedną z najcięższych płyt produkowanej przez Promat jednakże dzięki temu obudowy z tej płyty należą do najtrwalszych stosowanych w budownictwie. Zastosowanie Płyty ppoż. Promatect-H posiadają liczne badania dowodzące skuteczności ich działania dzięki czemu ze spokojem możemy je zastosować min: Obudowy konstrukcji stalowych Obudowy konstrukcji żelbetowych Obudowy nienośnych ścian z blach trapezowych Obudowy stropów drewnianych Zabudowy tras kablowych Budowy samonośnych przewodów wentylacyjnych Obudowy stalowych przewodów wentylacyjnych Właściwości Płyta ogniochronna Promatect-H posiada gęstość objętościową na poziomie 870 kg/m3 przy czym cała płyta zaklasyfikowana jest do materiałów niepalnych klasy A1. Płyta doskonale nadaje się do stosowania zewnętrznego pod warunkiem zabezpieczenia impregnatem Promat - Imprägnierung 2000 oraz dodatkowemu szczelnemu osłonięciu blachą czy tynkiem. Obróbka Obróbka płyt może być wykonywana przy pomocy narzędzi do obróbki drewna. Podczas tych czynności może powstawać pył który dla zachowania bezpieczeństwa należy odciągać. Płyty nadają się do pokrycia farbami, tynkiem czy też tworzywem sztucznym takim jak żywice epoksydowe. Do szpachlowania powierzchni oraz fugowania należy używać masy szpachlowej promat lub gotowej masy szpachlowej Promat RM natomiast połączenia pyt zgodnie z wytycznymi aprobaty należy uszczelniać klejem Promat K-84

  Opinia o produkcie Płyta ogniowa Promat PROMATECT®-H format standard 1250 x 2500 mm firmy Promat TOP Sp. z o.o.
  Promat ocena: dodana: 2022-05-23 14:00

  PROMATECT-H to ogniochronne płyty silikatowo-cementowe, niewrażliwe na wilgoć, wielkoformatowe, samonośne. Płyty przeznaczone są do stosowania w budownictwie ogólnym i przemysłowym, do wykonywania ogniochronnych okładzin elementów budowlanych (ściany, stropy, belki, słupy), jak również do konstrukcji samodzielnych elementów o deklarowanej klasie odporności ogniowej (ściany, sufity, klapy rewizyjne).

  Opinia o produkcie Płyta ogniowa Promat PROMATECT®-H format standard 1250 x 2500 mm firmy Promat TOP Sp. z o.o.
  Uniwersalna płyta ogniochronna ocena: dodana: 2022-05-23 13:59

  Uniwersalna płyta ogniochronna o bardzo szerokim zastosowaniu. PROMATECT®-H od wielu lat jest podstawowym produktem wielu systemów biernej ochrony przeciwpożarowej na całym świecie. Jej innowacyjne właściwości pozwalają na wykorzystanie płyty do ochrony przeciwogniowej konstrukcji stalowych. Badania specjalistów rozwoju produktów ogniochronnych Promat pozwoliły zaprojektować rozwiązanie do szerokiego zastosowania w budownictwie. PROMATECT®-H jest płytą, która znajduje zastosowanie w zabezpieczeniu elementów żelbetowych przed działaniem ognia. Dzięki wyjątkowym właściwościom jest świetnym rozwiązaniem do zabezpieczenia ogniochronnego garaży podziemnych. Jest elementem składowym systemu PROMADUCT®-500. Płytę PROMATECT®-H można obrabiać ogólnie dostępnymi narzędziami do obróbki drewna. Cechuje się niezwykła trwałością i wytrzymałością, zapewniając bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach.

  Opinia o produkcie Płyta ogniowa Promat PROMATECT®-H format standard 1250 x 2500 mm firmy Promat TOP Sp. z o.o.
  Sebastian Kozioł ocena: dodana: 2017-08-22 11:01

  Zdziwiłem się, bo hurtownia budowlana PSB Warszawa zrealizowała mi dostawę płyt promat promatec h w ciągu jednego dnia. Dzięki.

  Opinia o produkcie Płyta ogniowa Promat PROMATECT®-H format standard 1250 x 2500 mm firmy Promat TOP Sp. z o.o.
  Sławek Morgan ocena: dodana: 2016-11-28 22:59

  Plyty PROMATECT®-H są najlepsze do wykonania zabezpieczenia Ogniochronnego. Ściany i sufity z płyt Promat to rozwiązania z najwyższej półki.

  Opinia o produkcie Płyta ogniowa Promat PROMATECT®-H format standard 1250 x 2500 mm firmy Promat TOP Sp. z o.o.
  Łukasz Miklas ocena: dodana: 2016-10-27 12:30

  Polecam płyty Promat.

  Opinia o produkcie Płyta ogniowa Promat PROMATECT®-H format standard 1250 x 2500 mm firmy Promat TOP Sp. z o.o.

  Warianty produktu (7)

  Zdjęcie Opis Cena

  Płyta ogniowa Promat 6 mm płyta Promatect H Promat

  65 (= 203,125 m2)

  • Waga: 5.3
  • Opakowanie: 1 m²
  • Kod produktu: 270 062
  Zapytaj o produkt...
  Produkt chwilowo niedostępny

  Płyta ogniowa Promat 20 mm płyta Promatect H Promat

  20 (=62,500 m2)

  • Waga: 17.4
  • Opakowanie: 1 m²
  • Kod produktu: 270 202
  Zapytaj o produkt...
  Produkt chwilowo niedostępny

  Płyta ogniowa Promat 15 mm płyta Promatect H Promat

  25 (= 78,125 m2)

  • Waga: 13.1
  • Opakowanie: 1 m²
  • Kod produktu: 270 152
  Zapytaj o produkt...
  Produkt chwilowo niedostępny

  Płyta ogniowa Promat 25 mm płyta Promatect H Promat

  15 (= 46,875 m2)

  • Waga: 21.8
  • Opakowanie: 1 m²
  • Kod produktu: 270 252
  Zapytaj o produkt...
  Produkt chwilowo niedostępny

  Płyta ogniowa Promat 10 mm płyta Promatect H Promat

  40 (= 125,000 m2)

  • Waga: 8.7
  • Opakowanie: 1 m²
  • Kod produktu: 270 102
  Zapytaj o produkt...
  Produkt chwilowo niedostępny

  Płyta ogniowa Promat 8 mm płyta Promatect H Promat

  50 (= 156,250 m2)

  • Waga: 7
  • Opakowanie: 1 m²
  • Kod produktu: 270 082
  Zapytaj o produkt...
  Produkt chwilowo niedostępny

  Płyta ogniowa Promat 12 mm płyta Promatect H Promat

  30 (= 93,750 m2)

  • Waga: 10.5
  • Opakowanie: 1 m²
  • Kod produktu: 270 122
  Zapytaj o produkt...
  Produkt chwilowo niedostępny