Rolowana Dachówka Icopal 3D

Podstawowe dane

Opis

Sprzedaż!! Wysyłka na terenie całego kraju. Sprawdź. Rolowana Dachówka Icopal 3D (RDI 3D) to unikalne pokrycie dachów skośnych produkcji Grupy Icopal. Łączy w sobie lekkość, szczelność i niezawodność tradycyjnych pokryć bitumicznych z estetyką dachówki ceramicznej. Barwiona posypka ...

od 382,48 do 382,48
od 310,96 zł do 310,96 zł (bez VAT)
Dodaj do koszyka

Rolowana Dachówka Icopal 3D

Sprzedaż!! Wysyłka na terenie całego kraju. Sprawdź.
Rolowana Dachówka Icopal 3D (RDI 3D) to unikalne pokrycie dachów skośnych produkcji Grupy Icopal. Łączy w sobie lekkość, szczelność i niezawodność tradycyjnych pokryć bitumicznych z estetyką dachówki ceramicznej. Barwiona posypka mineralna tworzy na zewnętrznej powierzchni materiału przestrzenny wzór różnych rodzajów dachówki i powoduje pełne, trójwymiarowe wrażenie przestrzenności pokrycia. Zastosowane w niej materiały hydroizolacyjne oraz nośne pozwalają na udzielenie 10 letniej Pisemnej Imiennej Gwarancji Jakości Icopal.

Zakres stosowania produktu Rolowana Dachówka Icopal 3D firmy BMI Icopal


Rolowany Gont bitumiczny. Dachy do renowacji na podłożu ciągłym (pełne deskowanie), pokryte warstwami starych pap asfaltowych, smołowych lub gontów papowych. Możliwe jest stosowanie RDI 3D na dachach pokrytych eternitem płaskim lub blachą stalową (płaską). Kąt nachylenia połaci dachowej : od 12 do 85 stopni. Pokrycie z Rolowanej Dachówki Icopal 3D jest mocowane do połaci za pomocą łączników mechanicznych wraz z podkładkami (w zestawie) oraz aktywowane termicznie do podłoża za pomoca palników gazowych. Stare warstwy papowe i gonty bitumiczne przed aplikacja RDI 3D należy zagruntować za pomocą Siplast Primer Szybki Grunt SBS.

W wypadku uzycia RDI 3D na dachach nowych bezpośrednio na podłożu z desek lub płyt OSB należy poszycie zabezpieczyć za pomocą przekładki montażowej RDI 64 przybijanej gwoździami papowymi do podłoża. Przekładka montażowa RDI 64 jest również zalecana w wypadku stosowania RDI 3D na dachy z pap smołowych.


1. Całkowita szczelność pokrycia uzyskana dzięki ciągłości dachówki – brak struktury zakładkowej, odporność na podwiewanie śniegu i deszczu pod pokrycie dachowe.

2. Wieloletnia żywotność bez konserwacji uzyskana dzięki:

- warstwie nośnej z kompozytowej osnowy z tkaniny szklanej przeszywanej włókniną szklaną, zapewniająca doskonałą odporność mechaniczną na zerwanie, przenoszenie naprężeń dachu oraz na przebicie - dzięki zastosowaniu bitumu modyfikowanego kauczukiem SBS zapewniający odporność na działanie UV i działanie niskich temperatur

3. Cichy dach – bitumiczna struktura Rolowanej Dachówki Icopal o grubości ponad 3 mm, zapewnia efekt wytłumienia dźwięków dudnienia deszczu na pokryciu

4. Wysoka efektywność krycia z m2 - elementy wykończeniowe tj. obróbki kalenicy wykonywane są z podstawowego materiału. Zuzycie materiału zależy od kształtu połaci dachowej

5. Dach odporny na rozprzestrzenianie ognia – posiada klasyfikację BRoof(t1) 

6. Uniwersalność zastosowania – możliwość zastosowania na dachy o każdym spadku

7. 1 m2 waży tylko 4 kg. Szczególnie przydatna do renowacji starych dachów o osłabionej konstrukcji

8. Piękny i bezpieczny dach

Rolowana Dachówka Icopal 3D® (RDI 3D®) 

może być stosowana jako elastyczny materiał pokryciowy dla dachów skośnych o nachyleniu do 85°. Rolowana Dachówka Icopal 3D® (RDI 3D®) znajduje zastosowanie w przypadku dowolnej formy dachu zarówno złożonej i wymagającej wielu cięć jak również w przypadku zwykłych dachów dwuspadowych. Rolowana Dachówka Icopal 3D® (RDI 3D®) ze względu na niewielki ciężar (zaledwie ok. 4,0 kg/m2 ) zalecana jest do renowacji dachów istniejących o nieznanej wytrzymałości więźby dachowej. Rolowana Dachówka Icopal 3D® (RDI 3D®) pomyślnie przeszła testy odporności dachu na ogień zewnętrzny i uzyskała Klasyfi kację BRoof (t1) (NRO) dla dachu skośnego, zarówno z istniejącymi starymi warstwami pap asfaltowych jak i dla dachu nowego z podłożem drewnianym. Odpowiednie dokumenty klasyfi kacyjne dostępne są na www.rolowanadachowka.icopal.pl Jeśli zajdzie konieczność wykonania zakładu poprzeczego na połaci dachu, to jego szerokość powinna wynosić 12-15 cm. Mocowanie RDI 3D® do podłoża odbywa się poprzez zgrzanie z użyciem palnika na gaz propan–butan oraz poprzez dodatkowe mocowanie mechaniczne wkrętami odpowiednimi do rodzaju podłoża wraz z podkładkami metalowymi. Podkładki wchodzą w skład oferty Icopal S.A. Zastosowanie podkładek montażowych jest niezbędne do uzyskania 10-letniej Imiennej Gwarancji Jakości Icopal S.A. dla RDI 3D®. 

INSTRUKCJA MONTAŻU ROLOWANEJ DACHÓWKI ICOPAL 3D® 

4.1 Podłoża przy montażu rolowanej dachówki Icopal 

Rolowaną Dachówkę Icopal 3D® należy montować na równym, ciągłym podłożu, którego lokalne nierówności nie mogą przekraczać 4 mm na długości łaty 2m. 

Dachy istniejące pokryte starymi warstwami pap asfaltowych 

Dachy pokryte starymi warstwami papowymi, należy ocenić pod kątem zamocowania istniejących pap do podłoża. W przypadku odspojeń lub uszkodzeń mechanicznych starych warstw papowych należy je naprawić poprzez podklejenie klejem bitumicznym na zimno oraz przybić gwoźdźmi. Należy również sprawdzić stan podłoża deskowego oraz całej więźby dachowej. W przypadku stwierdzenia zniszczeń w podłożu deskowym należy je wymienić lub lokalnie naprawić. Dachy, które były konserwowane za pomocą lepików smołowych należy oczyścić z grubszych pozostałości i nawarstwień lepiku smołowego. Po dokonaniu powierzchniowych napraw należy połać dachu zagruntować preparatem gruntującym Siplast Primer® Szybki Grunt SBS

Dachy istniejące pokryte gontami bitumicznymi 

Dachy pokryte gontami bitumicznymi należy ocenić pod kątem zamocowania istniejących gontów do podłoża. Jeśli nastąpiło lokalne oderwanie poszczególnych listków gontów papowych to należy je podkleić z użyciem Siplast Klej® Szybki Styk SBS lub zamocować mechanicznie gwoździami papowymi lub zszywkami. Po dokonaniu powierzchniowych napraw należy połać dachu z gontów papowych zagruntować preparatem gruntującym Siplast Primer® Szybki Grunt SBS

Dachy istniejące pokryte płaską blachą 

Dopuszcza się ułożenie Rolowanej Dachówki Icopal 3D® na innych płaskich podłożach dachowych np. blasze. Naprawioną i odczyszczoną połać dachu należy zagruntować preparatem gruntującym Siplast Primer® Szybki Grunt SBS. Układanie RDI 3D® na dachach pokrytych blachą trapezową, fałdową, blachodachówką bądź bitumicznymi płytami falistymi jest niewykonalne. 

Dachy nowe 

Dachy nowo budowane można pokryć Rolowaną Dachówką Icopal 3D® pod warunkiem ułożenia warstwy przekładkowej RDI 64. Podłoże drewniane z desek lub płyt OSB powinno być ciągłe, równe, zaimpregnowane środkiem ochronnym przeciw owadom – technicznym szkodnikom drewna i środkiem przeciwgrzybicznym oraz wysuszone. Zastosowane podłoże nie powinno klawiszować, gdyż może to powodować widoczne nierówności na powierzchni pokrycia oraz przyczynić się do mechanicznego zniszczenia pokrycia podczas przemieszczania się po dachu. Na poszycie drewniane należy zamocować warstwę przekładkową RDI 64 za pomocą gwoździ papowych z podkładkami w celu ochrony podłoża przed ogniem z palnika gazowego. 

4.2 Zalecana struktura warstwowa pokrycia dachowego 

Dla dachów nowo wykonywanych: – pokrycie dachu Rolowaną Dachówką Icopal 3D®, – bitumiczna warstwa przekładkowa mocowana gwoździami, – podłoże deskowe lub z płyt OSB, – wentylowana przestrzeń powietrzna (lub poddasze) (grubości co najmniej 6 cm), – przy zabudowie poddasza`: izolacja termiczna z wełny mineralnej lub szklanej, – paroizolacja, – wewnętrzna wykończenie poddasza (karton–gips, okładzina drewniana lub inne). Dla dachów istniejących: – pokrycie dachu Rolowaną Dachówką Icopal 3D®, – warstwa gruntująca Siplast Primer® Szybki Grunt SBS, – warstwy bitumicznych pap asfaltowych, stare gonty papowe lub inne płaskie podłoża, – poszycie deskowe, – wentylowana przestrzeń powietrzna (lub poddasze) (grubości co najmniej 6 cm), – przy zabudowie poddasza izolacja termiczna z wełny mineralnej lub szklanej, – paroizolacja, – wewnętrzna wykończenie poddasza (karton–gips, okładzina drewniana lub inne).

Parametry techniczne: Rolowana Dachówka Icopal 3D producenta BMI Icopal


typ osnowy: tkanina szklana wzmocniona siatką szklaną
grubość: 3,0 mm
długość : 8 m
szerokość 1 m
maksymalna siła rozciągająca
wzdłuz/ w poprzek 900/900 N/5 cm
wydłuzenie wzdłuz/ w poprzek : 4/4 %
Gietkośc w niskiej temperaturze : - 15 st C
Ilość papy w rolce/ na palecie: 8 m2/192 m2
Ciężar rolkipapy /palety z papą: 29 kg/720 kg
* Odpornośc na spływanie: 100 st C

Opakowanie: Rolowana Dachówka Icopal 3D producenta BMI Icopal

rolka 8 m2 - minimum zamówienia to 24 rolki

Opinie o produkcie Rolowana Dachówka Icopal 3D firmy BMI Icopal
Dachówka rolowana RDI 3D 15 klasyczna szara ICOPAL ocena: dodana: 2022-06-07 10:17

Gont cena przeznaczony do krycia dachów skośnych o spadku do 30 stopni. Charakteryzuje się szybkim i prostym montażem, a do tego jest lekki, szczelny i elastyczny.

Opinia o produkcie Rolowana Dachówka Icopal 3D firmy BMI Icopal
gont rolowany cena ocena: dodana: 2022-05-29 22:58

Przyklejanie papy termoaktywnej jest do 70% szybsze niż przyklejanie papy zgrzewalnej o płaskiej konstrukcji dna. Warstwa ochronna z syntetycznego cintangu (czerwona lub niebieska) oraz krótki czas aktywacji termicznej chronią wewnętrzną strukturę bitumu i gumy SBS przed przegrzaniem. Oznacza to, że zainstalowany papa dachowa zachowuje deklarowane parametry przez wiele lat.

Opinia o produkcie Rolowana Dachówka Icopal 3D firmy BMI Icopal
icopal rolowana dachówka gont icopal ocena: dodana: 2022-05-29 22:57

Połączenie specjalnej budowy papy oraz zastosowania termonadających się włóknin poliestrowych nowej generacji oraz ich odpowiedniego ułożenia w przekroju papy umożliwia produkcję najwyższej jakości papy dedykowanej. . Zarówno do ochrony dachu, jak i podziemnych części budynków i budowli.

Opinia o produkcie Rolowana Dachówka Icopal 3D firmy BMI Icopal
rodzaje pap icopal ocena: dodana: 2022-05-29 22:54

Rodzaje papy dachowej w zależności od metody montażu Sposób mocowania papy dachowej zależy od jej grubości, struktury wewnętrznej i rodzaju osnowy. Jeśli chodzi o sposób montażu, filc dachowy można podzielić w następujący sposób. 1. Klej na zimno lub na gorąco — w ten sposób papier smołowy jest zwykle przyklejany do tektury lub włókna szklanego. 2. Membrana zgrzewalna - Najpopularniejszy sposób montażu papy dachowej: polega na stopieniu spodniej strony papy za pomocą palnika gazowego i podgrzaniu go do momentu przylegania do podłoża. 3. Arkusz aktywujący ciepło – w tym przypadku również stosuje się palnik gazowy (lub urządzenie na gorące powietrze), ale tylko specjalny system pasków klejących umieszczonych na spodzie papy dachowej jest aktywowany na gorąco i wszystkie spody są aktywowane . Taśma klejąca służy do łączenia filcu z płytą. 4. Membrana-smoła klejona mechanicznie jest mocowana do podłoża za pomocą specjalnych łączników mechanicznych. To rozwiązanie stosowane jest głównie w przypadku dachów wielkopowierzchniowych z podłoży z wełny mineralnej lub styropianu. 5. Sticky Pads - Klej jak arkusze samoprzylepne, ale podłoże wymaga starannego przygotowania. Ich ceny są wyższe i można je montować tylko przy wyższych temperaturach zewnętrznych.

Opinia o produkcie Rolowana Dachówka Icopal 3D firmy BMI Icopal
papy icopal cena ocena: dodana: 2022-05-29 22:54

Aplikacja mieszanki. Papy icopal. Istnieje wiele możliwości zastosowania membran bitumicznych. Stosowane są głównie do dachów płaskich, ale także do dachów spadzistych. Mogą służyć do izolacji pionowych i poziomych podziemnych części budynku. Nadaje się również do ocieplania tarasów, balkonów i podłóg wykonywanych na gruncie. Decyzja o wyborze rodzaju powłoki bitumicznej zależy od miejsca jej zastosowania i podłoża.

Opinia o produkcie Rolowana Dachówka Icopal 3D firmy BMI Icopal
rolowana dachówka icopal cena ocena: dodana: 2022-05-29 22:53

Dach budynku to jeden z jego najważniejszych elementów. Wodoodporny i wytrzymały pokrowiec chroni przed przeciekaniem wody i zapewnia bezpieczne i spokojne użytkowanie bez strat finansowych i ryzyka nerwowego. Dlatego tak ważne jest stosowanie wysokiej jakości materiałów, aby zaspokoić potrzebę pokrycia dachu papą. BMI Icopal stworzyło system flagowych papierów Icopal rolowana dachóka, zgrzewalnej, aktywowanej termicznie membrany. Membrany te wyróżniają się wyjątkowymi właściwościami technicznymi. Jakie są ich cechy? Co gwarantuje im silniejszą szczelność i dłuższą żywotność? Dowiedz się więcej o sztandarowych papierach Icopal papy cena.

Opinia o produkcie Rolowana Dachówka Icopal 3D firmy BMI Icopal
Icopal cena ocena: dodana: 2022-05-22 20:47

ICOPAL RDI 3D 15 KLASYCZNA SZARA ROLOWANA DACHÓWKA

Opinia o produkcie Rolowana Dachówka Icopal 3D firmy BMI Icopal
Siplast Primer® Szybki Grunt SBS ocena: dodana: 2021-04-20 14:51

Przed montażem RDI 3D®, w przypadku dachów istniejących remontowanych, stare naprawione warstwy bitumiczne należy zagruntować kauczukowo-bitumicznym preparatem gruntującym Siplast Primer® Szybki Grunt SBS, przy zużyciu 100 - 400 ml/m2 ,papa 3d, gont bitumiczny w rolce, w zależności od rodzaju podłoża.

Opinia o produkcie Rolowana Dachówka Icopal 3D firmy BMI Icopal
Krok 1 - Oczyszczenie połaci dachowej ocena: dodana: 2021-03-29 10:53

Przed montażem Rolowanej Dachówki Icopal 3D® (RDI 3D®) na starej połaci dachowej należy sprawdzić, czy podłoże nie wymaga generalnej naprawy. Stare pokrycie bitumiczne (papy, gonty papowe) należy oczyścić z grubych zanieczyszczeń, wyrównać ewentualne lokalne zgrubienia i zapadliska. Powierzchnia połaci dachowej winna być możliwie jak najbardziej płaska - nierówności powierzchni nie powinny przekraczać 4 mm. W przypadku nowych dachów, na podłożu należy zamocować warstwę podkładową z przekładki montażowej RDI 64 mocowaną gwoździami papowymi do podłoża.

Opinia o produkcie Rolowana Dachówka Icopal 3D firmy BMI Icopal
Krok 2 - Montaż obróbek blacharskich ocena: dodana: 2021-03-29 10:52

Na wstępie należy wykonać nowe obróbki dekarskie (pas podrynnowy, nadrynnowy, wiatrownice, obróbki blacharskie kominów) oraz zamontować rynhaki. Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej lub powlekanej tworzywem sztucznym, dopasowanym do kolorystyki pokrycia.

Opinia o produkcie Rolowana Dachówka Icopal 3D firmy BMI Icopal
Krok 3 - Zagruntowanie podłoża. ocena: dodana: 2021-03-29 10:52

Odczyszczoną połać dachową należy zagruntować bitumicznym podkładem gruntującym Siplast Primer® Szybki Grunt SBS. Podkład należy nanieść jednokrotnie na podłoże za pomocą szczotki dekarskiej lub wałka malarskiego, orientacyjne zużycie 0,2-0,3 litra/m2

Opinia o produkcie Rolowana Dachówka Icopal 3D firmy BMI Icopal
Krok 4 - Pomiary połaci dachowej ocena: dodana: 2021-03-29 10:51

Przed zamontowaniem Rolowanej Dachówki Icopal 3D® (RDI 3D®) na połaci dachowej należy wykonać dokładny jej pomiar od kalenicy do przewidywanej linii cięcia wzdłuż okapu. Następnie należy odciąć z rolki potrzebną długość, wykonując cięcie wzdłuż dolnej krawędzi rysunku dachówek, tak aby od okapu był widoczny rysunek całej dachówki. Poszczególne pasy RDI 3D® należy tak przycinać, aby rysunki poszczególnych dachówek na sąsiednich pasach ze sobą współgrały

Opinia o produkcie Rolowana Dachówka Icopal 3D firmy BMI Icopal
Krok 5 - Mocowanie Rolowanej Dachówki Icopal 3D® za linią kalenicy. ocena: dodana: 2021-03-29 10:51

Rolowaną Dachówkę Icopal 3D® (RDI 3D®) należy w początkowej fazie montażu zamocować na przeciwległej połaci dachu za pomocą wkrętów i dużych podkładek dociskowych, przerzucając ją przez kalenicę bądź krawędź narożną dachu na szerokość co najmniej 15 cm. Należy unikać mocowania poszczególnych pasów RDI 3D® jedynie za pomocą samych gwoździ papowych lub wkrętów bez podkładek.

Opinia o produkcie Rolowana Dachówka Icopal 3D firmy BMI Icopal
Krok 6 - Zgrzewanie Rolowanej Dachówki Icopal 3D® do połaci. ocena: dodana: 2021-03-29 10:50

Po zamocowaniu brytu Rolowanej Dachówki Icopal 3D® (RDI 3D®) za linią kalenicy, należy ją zgrzać do zagruntowanej połaci dachowej używając palnika na gaz propan butan. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne zgrzanie zakładu podłużnego RDI 3D® oraz zgrzew wzdłuż linii okapu. Przy wykonywaniu zakładów podłużnych i poprzecznych należy posłużyć się wałkiem dociskowym. Po zgrzaniu każdego z pasów RDI 3D® należy go dodatkowo zamocować do połaci wzdłuż zakładu podłużnego z użyciem zalecanych podkładek i wkrętów w odstępach co 40 cm.

Opinia o produkcie Rolowana Dachówka Icopal 3D firmy BMI Icopal
Krok 7 - Wykończenie kalenicy i krawędzi narożnych. ocena: dodana: 2021-03-29 10:50

Końcowym etapem montażu Rolowanej Dachówki Icopal 3D® (RDI 3D®) jest wykonanie zabezpieczeń kalenicy oraz krawędzi narożnych dachu, które wykonuje się z przyciętego wzdłużnie pasa RDI 3D®, tak aby na wierzchniej stronie widoczny był rysunek dachówki. Po dokładnym przycięciu należy zamocować wycięty pas poprzez zgrzanie wzdłuż linii kalenicy bądź krawędzi narożnej dachu. Należy pamiętać o szczelnym wykonaniu zgrzewu.

Opinia o produkcie Rolowana Dachówka Icopal 3D firmy BMI Icopal

Kalkulator dotyczący produktu Rolowana Dachówka Icopal 3D producenta BMI Icopal zaproponowany przez pracowników hurtowni budowlanej PSB Warszawa w Warszawie

Warianty produktu (5)

Zdjęcie Opis Cena

Klasyczna brązowa - rolowana dachówka Icopal

Minimum zamówienia to 24 rolki = 192 m2

 • Waga: 29
 • Opakowanie: 8 m²
 • EAN: ICO3Dbraz
382,48
310,96 (bez VAT)

Klasyczna szara - rolowana dachówka bitumiczna

Minimum zamówienia to 24 rolki = 192 m2

 • Waga: 29
 • Opakowanie: 8 m²
 • EAN: ICO3Dszar
382,48
310,96 (bez VAT)

Rzymska terakota - rolowana dachówka Icopal

Minimum zamówienia to 24 rolki = 192 m2

 • Waga: 29
 • Opakowanie: 8 m²
 • EAN: ICO3Dtera
382,48
310,96 (bez VAT)

Klasyczna ceglasta - rolowana dachówka Icopal

Minimum zamówienia to 24 rolki = 192 m2

 • Waga: 29
 • Opakowanie: 8 m²
 • EAN: ICO3Dcegl
382,48
310,96 (bez VAT)

Klasyczna czerwona - rolowana dachówka Icopal

Minimum zamówienia to 24 rolki = 192 m2

 • Waga: 29
 • Opakowanie: 8 m²
 • EAN: ICO3Dczer
382,48
310,96 (bez VAT)