Sika iniekcja SikaMur® InjectoCream 100 - Najtaniej !!! 600ml

Podstawowe dane

Opis

Sprzedaż w dobrej cenie w hurtowni budowlanej w Warszawie iniekcja sika InjectoCream. Dystrybutor Sika sklep. Potrzebujesz odtworzyć poziomą izolację w budynku, to produkt Sika do iniekcji jest odpowiedni. W naszym kalkulatorze budowlanym sprawdzisz ile potrzeba iniekcji : na ...

190,65
155,00 (bez VAT)
cena za 600 ml

Sika iniekcja SikaMur® InjectoCream 100 - Najtaniej !!! 600ml

Sprzedaż w dobrej cenie w hurtowni budowlanej w Warszawie iniekcja sika InjectoCream. Dystrybutor Sika sklep.

Potrzebujesz odtworzyć poziomą izolację w budynku, to produkt Sika do iniekcji jest odpowiedni. W naszym kalkulatorze budowlanym sprawdzisz ile potrzeba iniekcji: na mur grubości 11 cm, na mur grubości 22 cm, na mur grubości 33 cm, na mur grubości 44 cm. Wejdź na zakładkę kalkulator i wylicz ile kosztuje mb iniekcji Sika. Jaka jest cena netto, oraz jaka jest cena brutto.

SikaMur to środek do wykonywania przepony poziomej (izolacji poziomej murów) chroniącej przed podciąganiem kapilarnym wody w materiałach porowatych. SikaMur dostępny jest w opakowaniach 600 ml. Karton zawiera 10 szt. kiełbas Sikamur injectocream + "dzióbek z wężykiem"
SikaMur - InjectoCream jest odpychającym wodę żelem, wciskanym przy użyciu prostego pistoletu w serię wydrążonych otworów w warstwie muru.
Do SikaMur nie stosuje sie specjalnych pomp do iniekcji.
Wstrzyknięty materiał będzie rozprzestrzeniał sie w wilgotnej ścianie i utworzy barierę dla podnoszącej się wilgoci.

Charakterystyka / zalety

 • Łatwość stosowania przy małym ryzyku popełnienia błędu, w czasie wykonywania prac, mała zależność od kwalifikacji personelu
 • Materiał jednoskładnikowy, gotowy do użycia
 • Szybki w wykonaniu – bez potrzeby podwójnego wykonywania otworów, bez stosowania ciśnienia lub wykorzystywania grawitacji

 

 • Bez potrzeby wstępnego uszczelniania powierzchni wokół otworów iniekcyjnych, co ma miejsce w metodach ciśnieniowych
 • Szybki w wykonaniu, bez oczekiwania na pompowanie materiału, jak ma to miejsce w metodach ciśnieniowych lub uzupełniania zbiorników jak w metodach grawitacyjnych
 • Przybliżone, równomierne zużycie i łatwość obliczenia ilości potrzebnego materiału
 • Nie są wymagane specjalne, kosztowne pompy
 • Prawie całkowite wyeliminowanie wycieków i zabrudzeń na budowie; bez problemów związanych z wyciekami iniektu przy ściankach działowych, przy wnękach itp.
 • Formuła o dużym stężeniu składników aktywnych (około 80%), wprowadzenie do ściany mniejszej ilości składników biernych, lepsze wyniki w porównaniu do iniektów z dużą ilością wypełniaczy
 • Małe zagrożenie, na rozcieńczalniku wodnym, nie ma odczynu zasadowego, niepalny
 • Bardzo małe straty materiału
 • Mała ilość odpadów
 • Bez ryzyka zwiększonego występowania wykwitów na powierzchni, co może mieć miejsce przy stosowaniu materiałów silikonowych

Przejdź do zakładki kalkulator i wylicz zużycie SikaMur iniekcja w zależności od grubości Twojej ściany.

Zakres stosowania produktu Sika iniekcja SikaMur® InjectoCream 100 - Najtaniej !!! 600ml firmy Sika Poland


Odpowiedni do wszystkich rodzajów ścian murowanych
Ekonomiczny i efektywny
Oszczędzający czas
Łatwy w użyciu
Bezpieczny w stosowaniu

SikaMur - InjectoCream jest:

 

Grubość ściany

Głębokość otworu

Odstępy między otworami

110 mm

100 mm

120 mm

220 mm

190 mm

120 mm

330 mm

310 mm

120 mm

440 mm420 mm120 mm

    

Ściany z cegły, pełne
W ścianach z cegły pełnej przepona może być wykonywana z jednej strony w jednej operacji. Zależy to od długości wierteł dostępnych na lokalnym rynku. Wiercić otwory w wybranej spoinie z zaprawy zgodnie z powyższym opisem i na podaną w tabeli głębokość.

  

Mur szczelinowy (ściany podwójne):
W murach szczelninowych przepona może być wykonana z jednej strony, w jednej operacji lub z każdej strony oddzielnie. W przypadku kiedy prace wykonywane są z jednej strony, należy przewiercić się przez spoinę od dostępnej strony, przejść z wiertłem przez szczelinę, a następnie nawiercić otwór w ściance głębszej na głębokość do 40 mm od jej zewnętrznego lica. Lepkość SikaMur® InjectoCream-100 umożliwia wykonanie iniekcji dwóch warstw ściany w jednej operacji wiercenia otworów. Przed wykonaniem iniekcji należy się zawsze upewnić, czy wykonany otwór nie jest zanieczyszczony!

W przypadku kiedy przepona jest wykonywana z dwóch stron, należy postępować jak w przypadku ściany pełnej.

  

Ściany z kamienia i ściany murowane ze rdzeniem kamiennym oraz podobne:
Wytypować spoinę z zaprawy na odpowiedniej wysokości. Jeżeli kamień jest porowaty, jak np. piaskowiec, wiercenie otworu może być wykonywane bezpośrednio przez taki kamień. Zmienna grubość murów kamiennych oraz możliwość występowania rdzenia z kamieni rzuconych luzem stwarza trudności przy wykonywaniu otworów do iniekcji. Jeśli występuje taki problem należy albo wiercić otwory na odpowiedniej wysokości z dwóch stron muru po 50% jego grubości lub wiercić dodatkowe otwory w pobliżu już wykonanych dla zapewnienia styku wprowadzonego iniektu SikaMur® InjectoCream-100 i uzyskania szczelnej przepony.

Wykonanie otworów:
W celu optymalizacji efektów pracy, musi być użyta właściwa ilość materiału SikaMur® InjectoCream-100. System wymaga, aby wiercone otwory miały średnicę
nie mniejszą niż 12 mm, i były w odstępach poziomych nie większych niż 120 mm. Głębokość wierconych otworów przy różnych grubościach ścian podana jest w tabeli poniżej. W przypadku innych grubości, różnica pomiędzy grubością muru, a głębokością otworu, nie może być większa niż 40 mm (optymalnie dno otworu powinno znajdować się ok. 40 mm od zewnętrznej powierzchni muru). Wiercić poziomo w spoinie, najlepiej w narożach cegieł. Po wykonaniu otworów każdy z nich musi być starannie oczyszczony i odpylony odkurzaczem i/lub sprężonym powietrzem.

  
Głębokości odwiertów o średnicy 12 mm wymaganych przy stosowaniu SikaMur® InjectoCream-100 przy różnej grubości ścian:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

W sytuacji gdy jest to wymagane, zawsze należy usunąć z powierzchni ścian lub muru warstwy zewnętrzne, zwykle tynk, w celu uzyskania dostępu do spoin. Należy zawsze zmierzyć rzeczywistą grubość ścian w danym miejscu. Mierzyć zagłębienie wiertła lub wsunąć w otwór wąską taśmę.

Sika Sikamur Injectocream 100 600ml - krem ​​do iniekcji

Opakowanie zbiorcze = 10 sztuk (tylko w opakowaniu zbiorczym znajduje się tuba + lejek do wiciskacza tubowego)

Data ważności: 08/2022 lub później

SikaMur®-InjectoCream-100 to hydrofobowy krem ​​pakowany w puszki o pojemności 600 ml. Wciska się go w szereg otworów wywierconych w złączu ściany za pomocą zwykłego pistoletu do szpachlowania. Do wykonania wstrzyknięcia nie jest wymagany żaden specjalny sprzęt. Po wciśnięciu w fugi SikaMur®-InjectoCream-100 dyfunduje do mokrej ściany i tworzy membranę, która zapobiega podciąganiu się wody kapilarnej.

SikaMur®-InjectoCream-100 może być stosowany do tworzenia membran kapilarnych w prawie wszystkich rodzajach murów. 

ściany z cegły pełnej,

ściany szczelinowe,

Kamienne ściany i murowane ściany z kamiennym rdzeniem lub tym podobne.

Łatwość obsługi przy niskim ryzyku błędów przy wykonywaniu pracy, mała zależność od kwalifikacji personelu, jednoskładnikowy materiał, gotowy do użycia, szybkie wykonanie - nie ma potrzeby robienia podwójnych otworów, żadnego nacisku czy grawitacji, bez konieczności wstępnego uszczelniania powierzchni wokół otworów wtryskowych, jak to ma miejsce w procesach druku, szybkie wykonanie bez czekania na przepompowanie materiału, jak ma to miejsce w przypadku procesów ciśnieniowych, lub na ponowne napełnienie zbiornika, jak w przypadku procesów grawitacyjnych, przybliżone, równomierne zużycie i łatwe obliczenie wymaganej ilości materiału, nie są wymagane żadne specjalne, drogie pompy, prawie całkowite wyeliminowanie przecieków i zabrudzeń na placu budowy; bez wycieków problemy z wtryskiem na ściankach działowych, we wnękach itp. formuła o wysokim stężeniu składników aktywnych (około 80%), wprowadzająca mniej składników pasywnych w ścianę, lepsze efekty w porównaniu do iniekcji z wieloma wypełniaczami, niskiego ryzyka, wodorozcieńczalny, niealkaliczny, niepalny, bardzo niskie straty materiałowe, niewielka ilość odpadów, bez ryzyka zwiększenia pojawiania się wykwitów na powierzchni, które mogą wystąpić przy stosowaniu materiałów silikonowych.


Sikamur InjectoCream-100 to krem iniekcyjny na bazie silanów, który jest stosowany do tworzenia w murach przepony przerywającej podciąganie kapilarne wilgoci. 

Jest to nowa koncepcja kontroli podciągania kapilarnego wilgoci. Sikamur InjectoCream-100 jest hydrofobizującym kremem pakowanym w 600-gramowe kiełbaski.

Oto kilka kluczowych cech produktu:

 • Zastosowanie: Stosowany do wykonywania przepony uniemożliwiającej kapilarne podciąganie wilgoci prawie we wszystkich rodzajach murów: ścian z cegły pełnej, ścian szczelinowych, ścian z kamienia i ścian murowanych z rdzeniem kamiennym lub podobnym.
 • Charakterystyka: Bezproblemowe używanie w czasie wykonywania prac, mała zależność od kwalifikacji personelu. Jest jednoskładnikowy, gotowy do użycia. Błyskawiczny w pracy – bez potrzeby podwójnego wykonywania otworów, bez stosowania ciśnienia lub wykorzystywania grawitacji. Bez konieczności uszczelnienia powierzchni wokół otworów iniekcyjnych, co ma miejsce w metodach ciśnieniowych. Znikome straty materiału, prostota obliczenia ilości potrzebnego materiału. Nie trzeba używać kosztownych pomp. Wyeliminowanie wycieków i zabrudzeń, brak problemów związanych z wyciekami kremu i iniekcyjnego przy ściankach działowych, przy wnękach itp. Krem Sika to formuła o dużym stężeniu składników aktywnych (około 80%), dzięki czemu potrzeba wprowadzić mniej składników biernych, lepsze wyniki w porównaniu do iniektów z dużą ilością wypełniaczy. Sikamur InjectoCream-100 to małe zagrożenie, na rozcieńczalniku wodnym, nie ma odczynu zasadowego, Produkt Sika jest niepalny.
 • Pakowanie: 600 ml opakowania.
 • Kolor: Biały ciecz.

Produkt posiada certyfikaty i aprobaty potwierdzające jego jakość i bezpieczeństwo stosowania. Jest zgodny z normą EN 934-2:2009+A1:2012, Tabela 9. Posiada certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji, oznakowany znakiem CE.

Parametry techniczne: Sika iniekcja SikaMur® InjectoCream 100 - Najtaniej !!! 600ml producenta Sika Poland

Zużycie SikaMur:
(średnica otworów 12 mm, rozmieszczone co 120 mm)

Głębokość muru - wydajność
110 mm - 6,5 mb
220 mm - 3,3 mb
330 mm - 1,96 mb
440 mm - 1,43 mb

Zużycie

Ilość potrzebnych kiełbasek / kartuszy:

Długość

muru

Grubość muru

110 mm

220 mm

330 mm

440 mm

10 m1,5 (3)3,0 (6)5,1 (10,2)7,0 (14)
20 m3,0 (6)6,0 (12)10,2 (20,4)13,0 (26)
30 m4,6 (9,2)9,0 (18)15,3 (30,6)21,0 (42)
40 m6,1 (12,2)12,0 (24)20,4 (40,4)28,0 (46)

Podano wartości teoretyczne. Rzeczywiste zużycie zależy od warunków panujących na budowie. Zalecane jest założenie zużycia o 10% większego niż teoretyczne

Opakowanie: Sika iniekcja SikaMur® InjectoCream 100 - Najtaniej !!! 600ml producenta Sika Poland

Opakowanie zbiorcze - karton: 10 szt x 600 ml

Opinie o produkcie Sika iniekcja SikaMur® InjectoCream 100 - Najtaniej !!! 600ml firmy Sika Poland
Rafał ocena: dodana: 2021-05-15 00:24

Szybka wysyłka. Polecam. Produkt się sprawdził. Mam pozytywną opinię o sikamur iniekcja.

Opinia o produkcie Sika iniekcja SikaMur® InjectoCream 100 - Najtaniej !!! 600ml firmy Sika Poland
Anna ocena: dodana: 2021-05-14 23:31

A co sądzicie o produktach alternatywnych w google: weber.tec 946 cena, Weber tec 946, weber.tec 933, Deitermann iniekcja, Krem , iniekcyjny, Osuszanie piwnicy od wewnątrz, Iniekcja weber, Osuszanie piwnicy cena, Ceresit CO 81, Ceresit CO 81 Castorama, Ceresit CO 81 opinię, Ceresit CO 81 deklaracja zgodności, Ceresit CO 81 cena, Ceresit CO 81 karta techniczna, Płyn do iniekcji CO 81 cena, Płyn do iniekcji murów lub jakieś inne...

Opinia o produkcie Sika iniekcja SikaMur® InjectoCream 100 - Najtaniej !!! 600ml firmy Sika Poland
karta techniczna ocena: dodana: 2021-04-01 09:57

Łatwość stosowania przy małym ryzyku popełnienia błędu, w czasie wykonywania prac, mała zależność od kwalifikacji personelu Materiał jednoskładnikowy, gotowy do użycia Szybki w wykonaniu – bez potrzeby podwójnego wykonywania otworów, bez stosowania ciśnienia lub wykorzystywania grawitacji Bez potrzeby wstępnego uszczelniania powierzchni wokół otworów iniekcyjnych, co ma miejsce w metodach ciśnieniowych Szybki w wykonaniu, bez oczekiwania na pompowanie materiału, jak ma to miejsce w metodach ciśnieniowych lub uzupełniania zbiorników jak w metodach grawitacyjnych Przybliżone, równomierne zużycie i łatwość obliczenia ilości potrzebnego materiału

Opinia o produkcie Sika iniekcja SikaMur® InjectoCream 100 - Najtaniej !!! 600ml firmy Sika Poland
karta techniczna ocena: dodana: 2021-04-01 09:56

Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania w murach przepony przerywającej podciąganie kapilarne wilgoci SikaMur® InjectoCream-100 jest materiałem stanowiącym podstawę nowej koncepcji kontroli podciągania kapilarnego wilgoci. SikaMur® InjectoCream-100 jest hydrofobizującym kremem pakowanym w 600 gramowe kiełbaski lub 300 ml kartusze. Wciskany jest przy pomocy zwykłego pistoletu do kitów budowlanych w szereg otworów wywierconych w spoinie muru. Do wykonania iniekcji nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt. Wciśnięty w spoiny SikaMur® InjectoCream-100 dyfunduje w wilgotnej ścianie tworząc przeponę uniemożliwiającą kapilarne podciąganie wody. SikaMur® InjectoCream-100 spełnia wymagania Wytycznych WTA 4-4-04/D "Iniekcja murów w celu uniknięcia podciągania kapilarnego wilgoci".

Opinia o produkcie Sika iniekcja SikaMur® InjectoCream 100 - Najtaniej !!! 600ml firmy Sika Poland
Marcin ocena: dodana: 2021-03-29 11:08

Bardzo dobry produkt , polecam w murach zawilgoconych , zero wykwitów i mokrych plam na murach

Opinia o produkcie Sika iniekcja SikaMur® InjectoCream 100 - Najtaniej !!! 600ml firmy Sika Poland
ja ocena: dodana: 2021-03-29 11:06

Produkt wydaje się działać super! Ściana schnie na całej długości, gdzie zastosowaliśmy preparat. Wydajność - tak jak w opisie producenta. Konsystencja produktu sprawia, że pistolet przed zastosowaniem warto jest bardzo dobrze zabezpieczyć taśmą izolacyjną, teflonem, co tam kto ma, chroniąc produkt przez wyciekiem i tym samym pełne wykorzystanie tych 600 ml preparatu. I to chyba jedyna niedogodność, ale można się do tego przygotować. Polecam!

Opinia o produkcie Sika iniekcja SikaMur® InjectoCream 100 - Najtaniej !!! 600ml firmy Sika Poland
Mariusz_W ocena: dodana: 2018-01-30 12:15

Bardzo dobre rozwiązanie. Na mojej mokrej ścianie efekt widoczny bardzo szybko. Prosty sposób na odtworzenie izolacji pionowej budynku. Produkty zakupiłem w PSB Warszawa, człowiek opowiedział co i jak zrobić. Ceny bardzo dobre tylko trzeba się upomnieć;)

Opinia o produkcie Sika iniekcja SikaMur® InjectoCream 100 - Najtaniej !!! 600ml firmy Sika Poland
ocena: dodana: 2016-10-30 00:13

Naprawdę działa. Polecam produkty firmy Sika. Sika mur iniekcja działa bezdyskusyjnie.

Opinia o produkcie Sika iniekcja SikaMur® InjectoCream 100 - Najtaniej !!! 600ml firmy Sika Poland
Rafał Grzela ocena: dodana: 2016-10-28 11:03

Produktem Sika iniekcja wykonałem odtworzenie izolacji poziomej w moim domu. Kosztowało mnie to trochę wysiłku, ale jakoś poszło. W hurtowni budowlanej PSB wszystko mi wytłumaczyli i kupiłem iniekcję Siki w dobrej cenie. Było sporo wiercenia i trochę zabawy w szpachlowanie, ale już trzeci rok nie ma podciągania wilgoci. Tynk mi nie odpada i ściany tam gdzie stale były mokre są teraz suche. Nie byłem do końca przekonany, że iniekcja wykonana w amatorski sposób za pomocą zwykłego wyciskacza może tak doskonale skrystalizować i stworzyć barierę dla wilgoci. Wreszcie problem z podciąganiem wody się zakończył. Doradzili mi również specjalną zaprawę na bazie cementu do zamykania otworów po wykonywaniu iniekcji Sika. Teraz nim coś kupię to trochę poczytam, a później pytam doradców w hurtowni PSB Warszawa o opinię i jak do tej pory zawsze dobrze mi podpowiadają. Ceny też dobrze się w hurtowni PSB Warszawa negocjuje. Polecam produkty firmy Sika do której mam ogromne przekonanie, oraz dystrybutora firmy Sika hurtownię PSB.

Opinia o produkcie Sika iniekcja SikaMur® InjectoCream 100 - Najtaniej !!! 600ml firmy Sika Poland

Kalkulator dotyczący produktu Sika iniekcja SikaMur® InjectoCream 100 - Najtaniej !!! 600ml producenta Sika Poland zaproponowany przez pracowników hurtowni budowlanej PSB Warszawa w Warszawie